Logo Farge2019 20

Vil du bidra med faglig innlegg på kunnskapstorget?

Konferanse

This content has been archived. It may no longer be relevant

  

Nå har du mulighet til å presentere prosjekter innen forskning, forvaltning eller teknologi på Kunnskapstorget på HavExpo.

Innlegget kan være 12 minutter etterfulgt av spørsmål fra salen.

Frist for innsendelse av innlegg er 31. mars.

Forslag til innlegg sendes til: 

Tor Solberg 

tor@aqkva.no 

+47 916 34 053

Kunnskapstorget styres av en komite: 

Tor Solberg, komiteleder, aqKva AS 

Mari Moren, forskningssjef Nofima 

Einar Bye-Ingebrigtsen, forsker Norce 

Solveig Holm, prosjektleder NCE Seafood 

Rune Waagbø, avdelingsdirektør Havforskningsinstituttet 

Tore Hovland, fiskehelsebiolog 

Ved «overbooking» vil komiteen prioritere mellom innleggene. 

Følgene temaliste er utarbeidet som inspirasjonskilde til innlegg:

Nasjonal forvaltning av marine ressurser og allmenningens fellesareal 

 • Beskatning av villfisk, mesopelagisk og lavere trofiske nivå 
 • Nasjonal strategi for omstilling og vekst i akvakultur 
 • Tidsavgrensete miljøkonsesjoner. 
 • Trafikklyssystemet, revisjon, vurdering fra utenlandsk ekspertgruppe 
 • Revisjon av NS9417 – miljøstandarder for fremtidens akvakultur 
 • Kamp om arealer/sameksistens, havvindmøller, offshore akvakultur, fiskeri, ferdsel 
 • Status og konsekvenser revidert taksonomi fra EU, PEF Product Environmental Footprint 

Marine ressurser og miljøavtrykk 

 • Begrensete ville ressurser 
 • Mesopelagisk fisk og lavere trofiske nivå 
 • Fremtidens for-råvarer 
 • Restråstoff 
 • Nye arter i oppdrett 
 • Oppsamling og utnytting av slam fra akvakultur 
 • Industriell bioteknologi, bearbeiding av uutnyttete råvarer i produksjon av mat 
 • Miljøavtrykk, tråling, utslipp, bunnforhold, vill laksefisk, plast 
 • Freding av marine habitat 

Fiskehelse og velferd 

 • Digitalisering/automatisert helseovervåking 
 • ILA forvaltnings- og bekjempelsesplan 
 • Omstilling – tiltak for bedring av fiskehelse og velferd 
 • Rensefisk og velferd 
 • Velferd levendefangst, minstemål og utsiling 
 • Positive nyvinninger innen området 

Teknologi og digitalisering 

 • Lukket produksjon, landbasert og i sjø 
 • AquaCloud – potensialet ved deling av digitale data 
 • Elektrifisering og CO2 effekt 
 • Muliggjørende teknologier fiskeri og akvakultur for grønt skifte 

Økonomi og sirkulærøkonomi 

 • Ressursforvaltning og samfunnsøkonomi 
 • Sirkulærøkonomiske forretningsmodeller og samspill på tvers av næringer 
 • Skattepolitikk og investeringsbehov 

Marked

 • Produktkvalitet, gradering og prising 
 • Foredling og markedsadgang 
 • Verden, EU, Brexit 

Annet?

 •  ?
 • ? 

Andre nyheter

Møteplasser under messen

Det å treffe kunder, kollegaer og kontakter i en uformell setting er en viktig del av messen. HavExpo byr på mange sosiale treffsteder.
Midt i hjertet av Bergen ligger Zachariasbryggen, som blir omgjort til møteplass for HavExpo- delegater.

På messeområdet inviterer vi til Barbecue & Networking Event – ett treff du ikke må gå glipp av!

Les mer