– Viktigere enn noen gang

Fylkesordførar Jon Askeland

– Messen er kanskje er viktigere enn noen gang, med krigen i Ukraina som truer matsikkerheten. En optimal forvaltning og utnyttelse av de marine ressursene vil være være kritisk viktig, sier fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland. 

Fylkesordføreren skal delta under åpningen av HavExpo, med en hilsen fra Vestland.  

– Havbruk og fiskeri er blant de viktigste næringene for landet, og for Vestland, som er landets fremste eksportfylke. I tillegg er Vestland og Bergensområdet Havbyen i Norge, med de sterkeste kompetanse- og forskningsmiljøene i sektoren. Da er det selvsagt avgjørende å være til stede, sier Askeland. Og legger til at for han personlig er det fascinerende å se utviklingen i de maritime næringene. 

– På Radøy fikk vi det første anlegget med konsesjon for oppdrett i Hordaland allerede på 60-tallet. Veksten og profesjonaliseringen som vi siden har sett har vært ekstrem, og det er rett og slett utrolig inspirerende å se hvilke resultat en kan skape hvis risikoviljen er paret med kunnskap og innsats.

Andre nyheter

HAV
EXPO