Påfyll på Kunnskapstorget

Tor Solberg

– Korte foredrag på 12 minutter gjør det enkelt å stikke innom og få med seg det en ønsker. Jeg håper mange benytter sjansen til faglig påfyll om spennende tema, sier Tor Solberg.


Det har vært fritt frem for å sende inn forslag til innlegg på Kunnskapstorget. En programkomité har vært ansvarlig for vurdering og organisering av innleggene. 

-Det har vært lagt vekt på å invitere forskningsinstitusjoner og forvaltning til Kunnskapstorget. De setter selv dagsorden, og vi har oppfordret dem til å komme med innspill til tema som skal diskuteres, sier Solberg. Havbyen Bergen er hovedsete for mange av de store oppdrettsselskapene, leverandører, forskning og forvaltning, og Solberg håper at de ulike aktørene benytter anledningen til faglig påfyll og diskusjon.

-Og så er det spesielt kjekt hvis også de som jobber i selskapene og er “hands on” i produksjonen tar turen innom konferansen.

Råvaresituasjonen

Konferansen går over tre dager, og har et tettpakket program. Et av temaene er råvaresituasjonen for fôrprodusentene.

-Fôr er den største daglige innsatsfaktoren i lakseoppdrett, og tilgang på råvarer, og bærekraftige råvarer har lenge vært diskutert. Krigen i Ukraina skaper nye utfordringer, og gjør dette ekstra aktuelt, sier Solberg. På konferansen vil det være innlegg om alternative råvarekilder, som alger og mindre krepsdyr, andre fiskearter, som mesopelagisk fisk, og råvarer som kan produseres bioteknologisk.

-Et stort spørsmål er genmodifiserte råvarer (GMO), som er bortimot forbudt i Norge, men som viser seg  ganske effektivt, både økonomisk og klimamessig. Et eget diskusjonspanel vil ta opp GMO i havbruk, både når det gjelder fôrråvarer og laksen i seg selv, sier Solberg.

Ny giv for nye arter 

Det skal også være en stor seanse om nye arter i oppdrett.

-Det har tidligere vært forsøkt på oppdrett av andre arter i norsk fiskeoppdrett, uten at det har gitt de store utslagene, og nå er det atter en ny giv. Det vil være foredrag om oppdrett av torsk, men også kveite, steinbit, og sjøpølse, som er potensielle nye oppdrettsarter hos oss. 

Fiskehelserapporten

Solberg forteller at Veterinærinstituttet vil gjennomgå den nylig publiserte  Fiskehelserapporten under konferansen.

-De får utvidet taletid for å presentere det som kommer til å bli styrende for håndteringen av fiskehelse og velferd fremover. Det vil også være et samtalepanel om fiskehelserapporten, sier han. Det vil være flere foredrag om fiskehelse og velferd, og i løpet av de tre konferansedagene vil det også være flere innlegg om sirkulær økonomi og miljø.  Full oversikt over alle foredrag og konferanseprogrammet finner du her.

Andre nyheter

HAV
EXPO