Logo Farge2019 20

Bransjens største utfordringer

Verden har vært i stor endring siden mars 2020. Hvem så vel for seg at vi de neste 4 årene skulle oppleve en global nedstenging, en av historiens største leveranseutfordringer, mangel på varer og komponenter som vi før 2020 tok som en selvfølge – og ikke minst en ny krig i Europa.

Verden har alltid vært i endring og havbruk- og fiske har klart å omstille seg etterhvert. Forskjellen de to siste årene i motsetning til de historiske endringene er omfanget og ikke minst det uforutsigbare.

En verden i endring gir utfordringer men også muligheter.

HavExpo setter fokus på dette gjennom bl.a. ett spennende konferanseprogram kombinert med utstillere som er klar til å hjelpe på alle sine fagfelt for å sikre at bransjen fortsetter veksten.
Det er kanskje den mest utfordrende tiden å sette sammen ett konferanseprogram. Mye er klart, men noen av de mest dagsaktuelle temaene blir først publisert kort tid før messen – så følge med,

Andre nyheter